Belangrijk:

Borstvoeding is de beste voeding voor je baby en een gezonde, gevarieerde voeding is belangrijk bij het geven van borstvoeding. Een beslissing om minder of geen borstvoeding te geven kan moeilijk terug te draaien zijn. Overleg het gebruik van zuigelingenvoeding altijd met je consultatiebureau of arts, waarbij de sociale en financiële aspecten meegenomen moeten worden. Volg altijd de gebruiksaanwijzing zoals aangegeven op de verpakking, een onjuiste bereiding kan tot gezondheidsrisico’s leiden.