Hapje voor hapje naar een gezondere en duurzame toekomst

Bij Olvarit hebben wij een passie voor eten dat goed is voor mens en de planeet. In onze missie om de beste voeding voor baby's te maken, geloven we dat het ook onze verantwoordelijkheid is om te zorgen voor het milieu, de dieren en de mensen die dit mede mogelijk maken. Daarom zijn we sinds 2014 een programma gestart voor regeneratieve landbouw. Dat betekent dat ons voedsel steeds meer wordt verbouwd volgens duurzame methoden, waarbij we zuiniger omgaan met de aarde en onze boeren eerlijk behandeld worden.

Wat is regeneratieve landbouw?

Onder regeneratieve landbouw verstaan we het volgende:
“Landbouwpraktijken die de bodem, het water en de biodiversiteit beschermen en daarnaast dierenwelzijn respecteren. Dit systeem erkent de sleutelrol van boeren en de positieve impact van de landbouw. Het helpt ecosystemen te herstellen, draagt bij aan het verminderen van klimaatverandering en zorgt voor veerkrachtige landbouw- en voedselsystemen om de volgende generaties ook te kunnen voeden."

Onze boeren zetten zich in voor de standaarden van regeneratieve landbouw. Dit doen ze door de natuur niet uit te buiten, zodat zij, en toekomstige generaties, op dezelfde manier voedsel kunnen blijven produceren. Dit doen ze door:

Onze boeren

Als Olvarit willen wij ervoor zorgen dat we alleen gebruik maken van de beste ingrediënten in onze babyvoeding. Daarom werken we nauw samen met boeren en leveranciers die we kennen en met wie we een langdurige relatie opbouwen.

We hanteren daarbij hoge eisen voor onze geselecteerde partners. Zo worden bijvoorbeeld onze groenten geteeld op speciale velden voor de teelt van ingrediënten voor babyvoeding. Deze velden zijn bijvoorbeeld omgeven door natuur en liggen dus niet naast snelwegen en fabrieken.

Daarnaast zien wij het als onze opdracht om boeren te helpen het land en de ecosystemen te beschermen voor toekomstige generaties. Dit doen we door verschillende initiatieven, zoals onderzoek naar het verbeteren van de biodiversiteit, en van bodem- en waterbeheer. Ook ondersteunen wij onze boeren met trainingen en financiële bijdragen om de beste duurzame landbouw initiatieven toe te kunnen passen.

Biodiversiteit

Een belangrijk onderdeel van regeneratieve landbouw is biodiversiteit. Biodiversiteit is de verscheidenheid van leven op de aarde, van waterdruppels tot bloemen tot insecten. Biodiversiteit verbindt ons allemaal en we doen dan ook ons best om zoveel mogelijk in harmonie met Moeder Natuur te leven en te werken. Enkele voorbeelden van hoe we onze boeren aanmoedigen en ondersteunen om de biodiversiteit op hun velden te verbeteren:

  • We promoten het gebruik van alternatieve methoden voor chemische bestrijdingsmiddelen. Dit kan door het gebruik van natuurlijke producten of andere alternatieve technieken (zoals klei op bomen), om op die manier ongedierte te bestrijden.
  • Dieren, zoals vogels, kunnen geweldige bondgenoten zijn als het gaat om het bestrijden van ongedierte, daarom ondersteunen we initiatieven zoals het plaatsen van vogelhuisjes of het planten van heggen.
  • Bestuivers zoals bijen en vlinders zijn essentieel voor onze (fruit) teelt, daarom is het belangrijk om ze te beschermen. We moedigen onze boeren dan ook aan om bloemstroken in de buurt van boomgaarden te planten.

Bodem- en waterbeheer

Gezonde ingrediënten komen uit een gezonde bodem. Veel landbouwpraktijken tasten de bodem aan, wat kan leiden tot bodemerosie. Hierbij wordt het vruchtbare bovenste laagje van de grond weggespoeld of -gewaaid en kan het ook het gewas zelf aantasten. Gezonde grond houdt beter water vast en is daarmee minder vatbaar voor bodemerosie. Ook is het vruchtbaarder, wat goed is voor de gewassen.

Wist je bijvoorbeeld dat elk jaar ploegen de gezondheid van de bodem verstoort? Daarom ondersteunen en begeleiden we onze boeren bij het vinden van nieuwe manieren om fruit, groenten en granen te produceren met meer respect voor de bodem.

Daarnaast zetten we ons in voor duurzaam watergebruik en moedigen we onze boeren aan om waterbesparende systemen te gebruiken voor hun bodem. Bovendien is gezonde grond beter in staat om water vast te houden. Door onze boeren te ondersteunen bij het verbeteren van bodem- en waterbeheer, hopen we een win-winsituatie voor de planeet te creëren.

Dierenwelzijn

Daarnaast zetten we ons in om dieren een veilige en gezonde omgeving te bieden, waarin ze natuurlijke beweging en gedrag kunnen vertonen. Daarom grazen al onze koeien buiten en hebben onze varkens een lekker strobed. Ook zijn onze kippen een langzaam groeiend ras, en worden onze vrije uitloop kippen zonder antibiotica of genetisch gemodificeerd voer grootgebracht.

En wist je dat 100% van onze wilde vis afkomstig is van gecertificeerde duurzame visserij? Dit houdt in dat we rekening houden met visstanden, ecosystemen en bedreigde vissoorten.

Recycling

Naast de initiatieven die we hebben om de omstandigheden waarin onze ingrediënten groeien te verbeteren, zetten we ons ook in voor duurzamere verpakkingen. We streven ernaar dat in 2025 onze verpakkingen voor 100% recyclebaar of herbruikbaar zijn. We willen dit realiseren door het verbeteren van het design van het product, meer recyclebare materialen in onze verpakking te gebruiken en om te investeren in effectieve en efficiënte recycling systemen.

Onze fruit- en maaltijdpotjes zijn momenteel voor 94% recyclebaar en we zijn hard op weg om hier 100% van te maken!

B Corp gecertificeerd

Al onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid worden ook van buitenaf erkend en daarom hebben we in 2020 met trots een B Corp certificering mogen ontvangen. Dit is een wereldwijd onafhankelijk label voor bedrijven die zich inzetten voor een betere wereld.

Lees hier meer over B Corp