Nutricia voor jou

Onze verantwoordelijk­heid

Nutricia Early Life Nutrition stelt hoge kwaliteitseisen aan haar producten. Wij werken voor de meest kwetsbare van alle consumenten: baby’s en peuters

Onze voeding voldoet aan de meest strikte nationale en internationale voorschriften. Van de boerderij tot het bord zijn kwaliteit en voedselveiligheid de leidende principes in alles wat we doen: van de innovatie in onze laboratoria tot de ingrediënten en de materialen die we gebruiken, tot de productie en de distributie van onze voeding.

Zo zijn bijvoorbeeld de eisen die we stellen aan fruit, groenten en granen veel strenger dan de gangbare standaarden voor voeding voor volwassenen. Ingrediënten worden getoetst aan een groot aantal kwaliteits- en voedselveiligheidcriteria voordat ze in onze producten worden verwerkt. Al onze vis komt uit duurzame, gecertifieerde bronnen, en onze kippen en varkens groeien op in een diervriendelijke omgeving.

Breast is best

Borstvoeding is een geschenk van de natuur en de beste voeding voor baby’s. Breast is best. Nutricia steunt de wereldwijde aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarin wordt opgeroepen tot exclusieve borstvoeding gedurende de eerste zes levensmaanden. We moedigen aan om na de eerste 6 levensmaanden borstvoeding te blijven geven, naast de introductie van veilige en geschikte aanvullende voedingsmiddelen. Wij promoten dit tevens actief via onze voedingskundigen van de Nutricia Kindervoeding Service – de dienst die 24/7 beschikbaar is voor vragen van Nederlandse ouders. Nutricia onderschrijft de WHO Internationale Code voor Marketing van Borstvoeding substituten en de relevante World Health Assembly-resoluties. Het heeft voor Nutricia de hoogste prioriteit verantwoordelijk om te gaan met de marketing van onze producten. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het geven van borstvoeding niet wordt ondermijnd. Daarom ondersteunen en pleiten wij voor verantwoorde marketingpraktijken. Ook ondertekent iedere medewerker die bij Nutricia in dienst treedt de gedragsregels voor ethische marketing van en communicatie over voeding in de eerste levensjaren. Deze zijn vastgelegd in onze eigen gedragscode, de Danone’s Policy for the Marketing of Breast-Milk Substitutes, die overigens strenger is dan lokale wetgeving op dit vlak. Lees hier het beleid van Danone omtrent de marketing van borstvoedingsvervangers. Nutricia moedigt iedereen die zich zorgen maakt over mogelijk niet-ethisch gedrag of vermeende schendingen van onze gedragscode of wet- en regelgeving aan om dit te melden via de Danone Ethics line.

Programma voor voedingsoptimalisering

Al onze producten beantwoorden uiteraard aan de wettelijke vereisten van de Europese regelgeving. Met ons voedingsoptimaliseringsprogramma Nutripride gaan we nog een stap verder. Onze eigen Nutripride standaarden zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis en op aanbevelingen van internationale instellingen zoals de WHO en de EFSA (European Food Safety Authority).
Bij de start van ons Nutripride programma in 2014 hebben we de samenstelling van ongeveer 250 bestaande producten geanalyseerd om te bekijken welke van die producten nog beter konden, in lijn met Nutritpride. Vandaag beantwoordt ongeveer de helft aan onze eigen, strengere standaarden. De rest van de producten zal tegen 2020 naar een hoger niveau worden getild.

Partners

Nutricia Early Life Nutrition wil vanuit haar verantwoordelijkheid als voedingsproducent een bijdrage leveren aan de samenleving. Dat doen wij iedere dag door de gezondheid van baby’s en kinderen in de eerste 1000 dagen tot de kern van onze bedrijfsvoering te maken, door onze producten zo duurzaam mogelijk te produceren en steeds opnieuw te verbeteren met programma’s als Nutripride (voedingsoptimalisering). Wij doen waar wij in geloven.
Wel zijn we ervan overtuigd dat we dit niet alleen kunnen, dat we sterker staan als we dit samen met andere spelers doen. Nutricia is daarom partner van een aantal initiatieven en zoekt actief naar nieuwe partnerschappen om ons doel van gezonde voeding en eetgewoonten te bereiken en zo bij te dragen aan een gezondere samenleving.

JOGG

Nutricia Early Life Nutrition werkt met een aantal bedrijven en overheden samen in het programma Jongeren op Gezond Gewicht. JOGG richt zich op jongeren (0-19 jaar), hun ouders en omgeving. In een JOGG-gemeente werken lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, woningbouw, welzijn en media samen om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Dit moet resulteren in een langjarige aanpak met allerlei acties zoals meer aandacht voor voeding en beweging op kinderdagverblijven, op scholen, betere sport- en speelfaciliteiten en voorlichting aan ouders. Het JOGG-programma past in de missie van Nutricia om door gezonde voeding en eetgewoonten in de jongste jaren van het kind de basis te leggen voor gezondheid in het latere leven. Lees hier meer over de initiatieven van JOGG.

SMAKELIJKE MOESTUINEN

Als partner van JOGG organiseert Nutricia Early Life Nutrition de “Smakelijke Moestuinen Peuterproef”. Peuters in deelnemende kinderdagverblijven kweken en oogsten groenten in moestuinbakken. Daardoor leren peuters de groenten kennen, leren zij hoe groenten groeien, ruiken en eruitzien, en vooral hoe ze smaken. Ook ouders en verzorgers van de peuters worden erbij betrokken, zodat ze een gezond voedingspatroon kunnen ontwikkelen. De eerste projecten zijn een succes gebleken. Zo zien we dat 50% van de ouders groenten meegeeft aan hun kinderen als snack, en dat kinderen bijna dubbel zo veel groente eten tijdens de lunch. Lees meer over de smakelijke moestuinen.