Actievoorwaarden Nutricia Fietsen (Fietsvoorwaarden)

Deelnemingsvoorwaarden: Nutricia fietscampagne

Deelnemingsvoorwaarden: Nutricia fietscampagne

1. Deze Nutricia deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de de ‘Nutricia fietscampagne welke wordt georganiseerd door Nutricia Nederland B.V. (“Organisator”), Einsteinlaan 20, 2719 EP Zoetermeer, ter promotie van de Nutricia online diensten.

2. De actieperiode loopt van 18 november 2015 tot en met 31 december 2015

3. Deelname aan deze actie is gratis. Deelnemer dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben in Nederland. Een deelnemer kan gedurende de gehele actie periode slechts eenmaal deelnemen. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
4. Deelname aan de actie kan op twee manieren
a. Voor het eerst in te schrijven voor het gratis Mijn Nutricia programma bij de Nutricia fiets;
b. Het bestellen van Nutrilon Opvolgmelk in de Nutriciawebshop bij de Nutriciafiets (www.nutriciavoorjou.nl/shop/

5. De prijzenpot bestaat uit:
a. 16 (zestien) fotoshoots met een individuele waarden van € 100,-
b. één (1) bakfiets, ter waarde van € 1200,- . De bakfiets zal zonder Nutricia logo zijn en kan afwijken van het door Nutricia gebruikte beeldmateriaal. .

6. De trekkingen voor de fotoshoot worden verricht op:

19 november 2015
21 november 2015 
22 november 2015
23 november 2015
26 november 2015
28 november 2015 
29 november 2015
30 november 2015
3 december 2015
5 december 2015 
7 december 2015 
10 december 2015 
11 december 2015

12 december 2015

13 december 2015
14 december 2015

De trekking voor de bakfiets wordt gehouden op 15 december 2015.
De trekkingen geschieden door een onafhankelijk persoon.

7. Binnen twee weken na een trekking ontvangt de prijswinnaar van een fotoshoot per e-mail bericht. Binnen twee weken na de trekking op 14 december 2015 ontvangt de prijswinnaar van de bakfiets per e-mailbericht. De prijswinnaars zullen ook bekend worden gemaakt op de website. Bij deze bekendmaking zal de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de winnaar in acht worden genomen.
In dit e-mailbericht wordt tevens bekend gemaakt hoe de prijs kan worden genoten. De prijs wordt overigens pas uitgekeerd nadat de prijswinnaar per e-mail, zijn volledige familienaam en roepnaam en woon- of verblijfplaats in Nederland heeft medegedeeld. Het e-mailbericht dient afkomstig te zijn van het e-mailadres dat door de betrokkene in het kader van deze actie is gebruikt.

8. De deelname pagina dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en de actievoorwaarden aanvaardt om deel te kunnen nemen. Onvolledige inzendingen dingen niet mee. De organisator besluit zelf of een deelnamepagina volledig is ingevuld of niet.

9. Nutricia kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de opgegeven gegevens en voor het verloren gaan van (persoons)gegevens en/of voor de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door deelnemers. De elektronische boekhouding/gegevensverwerking van Nutricia geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs. Wanneer een prijswinnaar onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, behoudt de organisatie zich het recht voor prijs niet uit te keren.

10. Als de prijswinnaar binnen vier weken na bekendmaking van de prijsuitslag niet heeft gereageerd, of niet bereikt kan worden vanwege een ongeldig of niet correct e-mailadres, behoudt de organisator zich het recht voor om een andere winnaar te trekken.

11. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

12. Gewonnen prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen ook niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.

13. Eventuele kansspelbelasting is voor rekening van de organisator.

14. Gegevens van deelnemers worden door Nutricia vastgelegd in een bestand. De persoonsgegevens worden gebruikt om winnaars te informeren over deze actie, toekomstige acties en Nutricia producten. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden in uw profiel op de website van Nutricia.

15. Winnaars zullen op verzoek van Nutricia eenmalig en in overleg meewerken aan promotionele activiteiten rondom deze Nutricia Fietscampagne.

16. Nutricia, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit deze actie voortvloeiende direct of indirecte schade. Nutricia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect wordt veroorzaakt van de door haar uit te leveren of te verstrekken artikelen. Nutricia kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet bereikbaar zijn van haar website. Nutricia is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de prijzen. Nutricia is niet aansprakelijk voor eventuele schade aangericht door de bakfiets.

17. Medewerkers van de Nutricia en partners zijn uitgesloten van deelname.

18. Door deelname aan de ‘Nutricia fietscampagne’ actie, aanvaardt de deelnemer deze deelnemingsvoorwaarden.

19. Op dit promotionele kansspel is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing.

20. Op deze deelnemingsvoorwaarden is verder uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21. Nutricia is gerechtigd de deelnemingsvoorwaarden tussentijds te wijzigen, tenzij dit ten nadele van de deelnemers is.

22. Indien u klachten heeft ten aanzien van de Nutricia fiets actie vragen wij u contact met ons op te nemen via de Nutricia Kindervoeding Service 0800-0222626. Nutricia zal uw klacht binnen veertien dagen behandelen.

23. Deze actievoorwaarden worden gepubliceerd op https://www.nutriciavoorjou.nl/paginas/fietsvoorwaarden/

Zoetermeer, 12 november 2015