Privacy- en cookiebeleid Nutriciavoorjou

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is voor Nutricia van essentieel belang om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren. Nutricia neemt de wet- en regelgeving op gebied van de bescherming van persoongegevens, zoals de Wet Berscherming Persoongegevens in acht. Hieronder leest u meer gedetailleerd hoe Nutricia de bescherming van persoonlijke levenssfeer vorm geeft.

Nutricia B.V., gevestigd aan de Albert Einsteinlaan 20, 2719 EP Zoetermeer is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van de persoongegevens die een consument of Healtcare professional aan Nutricia verstrekt. Indien u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, worden deze opgeslagen in een bestand. Je persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en alleen gebruikt volgens onze Privacy Policy. Dit bestand is geregistreerd bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens bij de toezichthouder de Autoriteit Persoongegevens in Den Haag.

Waarvoor verwerkt Nutricia persoonsgegevens..

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Nutricia persoonsgegevens verzamelt en verwerkt

  • Wanneer u zich inschrijft als deelnemer aan een van de speciale programma’s van Nutricia en om u te kunnen informeren over de inns en outs van de programma’s
  • Wanneer u producten en/of diensten van Nutricia, bestelhistorie afneemt. Dit kan via onze (web)winkels, het contactcenter, inclusief de Nutricia App en wederverkopers;
  • Wanneer u contact heeft met Nutricia. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij telefoongesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaat Nutricia ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van App, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert. Tevens wordt deze informatie gebruikt om te bepalen of u als ouder producten koopt van Nutricia of in het kader van beroep of bedrijf, zie verder onder het kopje: Nutricia voor jou (web)winkel. Nutricia is hiertoe genoodzaakt om ervoor te zorgen dat een minimale hoeveelheid van haar producten voor vaste klanten via de webshop beschikbaar is;
  • Voor de uitvoering van de overeenkomsten indien deze met u is gesloten of de precontractuele fase. In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan Nutricia, bijvoorbeeld voor het laten verzenden van producten, uw persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst verstrekken.
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Om bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, waarbij Nutricia rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze website en App.

E-mail

Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door Nutricia indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Nutricia, onder vermelding van WBP, naar: edm.nutricia@nutricia.com 

Recht van Verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u een e-mail sturen naar Nutricia via edm.nutricia@nutricia.com onder vermelding van WBP. 

Social Media

Nutricia gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, klanten, gebruikers van App en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Nutricia volgt hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Nutricia zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Nutricia behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Nutricia (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Nutricia is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Nutricia via edm.nutricia@nutricia.com

Nutriciavoor jou app

Nutricia biedt een groot deel van haar dienstverlening aan via en App. Via de App kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Dit verzamelen en verwerken van persoonsgegevens valt onder dit privacystatement. Echter wil de Nutricia uitleggen waarom zij voor de App toegang wil tot uw plaatsgegevens of voor een juiste werking van de App wil weten welk besturingssysteem wordt gebruikt. Bij installatie van de App vraagt Nutricia toestemming tot een aantal gegevens die voor de werking van de App noodzakelijk zijn. Tot slot: De melding met betrekking tot de Applicaties is voor het onderdeel “Meer Nutricia Apps”: wanneer u hiervoor toestemming geeft zal de Nutricia u alleen Nutricia- Apps voorstellen om te installeren, die u nog niet heeft of versies waarin bijvoorbeeld Apps zoals de Nutricia App zijn geïntegreerd.

Nutriciavoorjou (web)winkel

De (web)winkel van Nutricia is speciaal bedoeld voor ouders van kleine kinderen en niet voor particulieren die in het kader van hun beroep of bedrijf van Nutricia producten of diensten willen afnemen. Wanneer u producten en/of diensten afneemt via de (web)winkel kan Nutricia op basis van de bestelhistorie, gebruik van Nutricia website, Nutricia App en contact met het Nutricia contact center, of door middel van validatie en/of uitwisseling van bestelgegevens met haar wederverkopers nagaan of u als ouder aankopen doet of dat u aankopen doet in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf. Nutricia is hiertoe genoodzaakt om er voor te zorgen dat een minimale hoeveelheid van haar producten van haar producten voor vaste klanten via de webshop beschikbaar is. Indien er naar de mening van Nutricia sprake is van het kopen in de (web)winkel van Nutricia in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan zal Nutricia verwijzen naar het zakelijke verkoopkanaal.

Gebruik van cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina's. Wij maken hierbij gebruik van "cookie-technologie". Cookies worden opgeslagen in de pc, laptop, tablet of smartphone. Niet alle cookies mogen zomaar worden opgeslagen op de pc, laptop, tablet of smartphone. Klik hier voor een overzicht van de cookies die worden gebruikt door nutricia.

Nutricia.nl en andere websites

Op de site van Nutricia treft u een aantal links aan naar andere websites. De Nutricia kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Nutricia, t.a.v. Afdeling Data Privacy, Albert Einsteinlaan 20, 2719 EP Zoetermeer. of e-mail: edm.nutricia@nutricia.com.

Wijzigingen

Nutricia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. 


Zoetermeer, 24 juni 2015