Praktisch

Ouderschapsverlof

Het vinden van een goede balans tussen het gezinsleven en het werk is voor veel ouders niet eenvoudig. Gelukkig zijn er een aantal initiatieven vanuit de overheid die je hierbij kunnen helpen, zoals ouderschapsverlof.

Voor wie is ouderschapsverlof precies?

Elke ouder van een kindje jonger dan 8 jaar heeft recht op ouderschapsverlof. Dit geldt zowel voor de vader als de moeder. Voor ieder kind krijg je opnieuw ouderschapsverlof. Ook wanneer je een inwonend adoptiekind, pleegkind of stiefkind hebt, kun je ouderschapsverlof aanvragen. Met ouderschapsverlof kun je tijdelijk minder werken zodat je meer tijd kunt besteden aan de verzorging en opvoeding van je kindje(s).


De voorwaarden ouderschapsverlof

Om ouderschapsverlof aan te mogen vragen, moet je minimaal 1 jaar bij dezelfde werkgever in dienst zijn. Dit hoeft geen aaneengesloten periode te zijn. De verschillende periodes mogen bij elkaar worden opgeteld, al mag de onderbreking tussen deze periodes niet meer dan 3 maanden zijn. Hoe lang je ouderschapsverlof kunt opnemen hangt samen met het aantal uren dat je werkt. Sinds 2009 is dit 26 keer je wekelijkse arbeidsduur, verdeeld over 12 maanden.


Ouderschapsverlof aanvragen

Wanneer je gebruik wilt maken van ouderschapsverlof dien je dit minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk aan te vragen bij je werkgever. Werk je bij verschillende werkgevers? Dan heb je bij al deze werkgevers recht op verlof. Stel dat je bij de ene werkgever 8 uur werkt en bij de andere 16 uur per week, dan heb je recht op respectievelijk 8 X 26 uur en 16 X 26 uur ouderschapsverlof. Het is niet verplicht om het verlof gelijktijdig op te nemen.


Ouderschapsverlof en inkomen

Voor de uren waarin je ouderschapsverlof opneemt krijg je geen salaris. Sommige werkgevers bieden een ouderschapsvergoeding, waarin ze een gedeelte van je loon doorbetalen tijdens je verlof. Dit is echter niet verplicht. Daarnaast helpt de overheid een handje door middel van een ouderschapsverlofkorting, waarmee je een bepaald bedrag per verlofuur ontvangt. De hoogte van dit bedrag kan per jaar verschillen. In 2014 is het bedrag vastgesteld op € 4,11 per uur. Bedenk wel: het opnemen van ouderschapsverlof kan gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele toeslagen als zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslagen is immers afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Ook lopen de werkgeversverzekeringen en pensioenopbouw via je werkgever door.


Wijzigingen in de wet

Naast de afschaffing van ouderschapsverlofkorting (per 1 januari 2015) wil het kabinet nog een aantal verlofregelingen voor ouders aanpassen. Zo wil de regering dat werknemers de verlofregelingen flexibeler kunnen gebruiken. Concreet houdt dit in dat je zelf kunt bepalen hoe je het ouderschapsverlof opneemt en verdeelt. Ook kun je na de wetswijziging meteen na aanvang van je dienstverband ouderschapsverlof aanvragen. Daarnaast zijn er plannen om het vaderverlof en adoptieverlof uit te breiden. Wanneer de nieuwe wetten ingaan is nog niet bekend. Eerst moeten de Tweede – en Eerste Kamer de plannen goedkeuren.
Benieuwd wat er nog meer speelt tijdens je zwangerschap?

Lees meer over Week 16

Mijn Nutricia

Meld je aan voor Mijn Nutricia

Blijf je graag op de hoogte over de ontwikkelingen tijdens je zwangerschap of van de ontwikkelingen van je kleine? Meld je dan aan voor Mijn Nutricia en blijf op de hoogte.