Iets nieuws op onze verpakkingen: een QR code!

Lees hier wat we hiermee gaan doen!

Onze producten voldoen aan de strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Daarom bieden we niet alleen hoogwaardige, op 120 jaar wetenschappelijk onderzoek gebaseerde recepturen, maar werken we nu ook aan de toepassing van innovatieve technologieën op onze verpakkingen. Recent zijn onze producten daarom voorzien van een QR code. Het gebruik van een QR code is een handige en snelle manier om jou via je mobiel toegang te geven tot extra productinformatie op onze website. De toepassingen achter de QR codes zijn volop in ontwikkeling, en natuurlijk gaan wij hier in mee. Vandaar dat het gebruik van deze QR codes zal veranderen over tijd. 

Het product dat je nu gescand hebt, is voorzien van een statische QR code waarmee je op deze pagina bent geland. Binnen afzienbare tijd zullen er Nutrilon producten op de markt komen die stuk voor stuk een unieke QR code hebben. Deze unieke code geeft toegang tot gedetailleerde informatie van het specifieke product dat je hebt gescand. We zijn achter de schermen druk bezig om door middel van deze unieke code jullie leuke ervaringen en services te bieden. We hopen jullie hier snel meer over te kunnen vertellen. 

English below:

Something new on our packaging, a QR code! Read more what we will do with it!

Our packaging is compliant to our strict quality and safety standards. That is why we not only provide premium, on 120 years based science nutritional products, but now also work on applying innovative technologies to our packaging. Our products have recently been provided with a QR code. The use of a QR code is a convenient and fast way to give you access to additional product information on our website via your mobile. The applications behind the QR codes are constantly evolving, and we evolve as well. Hence the use of these QR codes will change over time. 

The product you have now scanned comes with a static QR code and directs you to this page. Soon Nutrilon products will come on the market that has an unique QR code on each of them. This unique code provides access to detailed information of the specific product you have scanned. We are busy behind the scenes to offer you more experiences and services through this unique code. We hope to tell you more about this soon.

Tools