Algemene actievoorwaarden winacties Nutriciavoorjou.nl

 1. Winacties worden uitgeschreven door Nutricia onder de handelsnaam Danone Nutricia Nederland B.V. Albert Einsteinlaan 20 (2719 EP) in Zoetermeer en is geregistreerd onder nummer 27090766 bij de Kamer van Koophandel. Deze algemene actievoorwaarden (‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op winacties die plaatsvinden op de Facebook- en Instagram pagina van Nutriciavoorjou. Op deze Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Deelname aan een winactie vindt plaats wanneer je de instructies in de specifieke Facebook of Instagram posts volgt. Door deelname aan een winactie ga je automatisch akkoord met deze Actievoorwaarden. Er kan alleen worden deelgenomen aan een winactie indien alle stappen zoals uiteengezet in de specifieke post zijn gevolgd.
 3. Deelnemers moeten een minimumleeftijd van 18 jaar hebben om deel te mogen nemen aan een winactie en dienen de Reclame Code Social Media na te leven. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie. De prijs van de winactie is niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of tickets voor andere datums.
 4. Indien je via de winactie kans maakt op tickets voor een evenement waarbij foto of videomateriaal wordt opgenomen, ga je door deelname aan de winactie akkoord met deze opnames en het gebruik van dit materiaal door Danone.
 5. De looptijd en instructies van de winactie staan aangegeven in de beschrijving van de winactie. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname. Winnaars worden bekend gemaakt op de Facebook en Instagram van Nutriciavoorjou via een privé bericht.
 6. Medewerkers van Danone zijn uitgesloten van deelname.
 7. Nutriciavoorjou kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen.
 8. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door Nutriciavoorjou alleen gebruikt voor de desbetreffende winactie en worden niet verstrekt aan derden. U leest meer over het gebruik van uw persoonsgegevens in de Privacyverklaring, zoals vermeld op https://www.danone.nl/privacy/
 9. Nutriciavoorjou handelt met haar winacties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. Het bepalen van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze, hierover wordt niet gediscussieerd.
 10. Winnaars worden binnen 14 werkdagen na het sluiten van een winactie persoonlijk geïnformeerd via een persoonlijk bericht via het sociale media kanaal.
 11. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Nutriciavoorjou. Vragen, opmerkingen of klachten die gerelateerd zijn aan deze Actie kunnen worden gericht aan Nutricia Kindervoeding Service, bereikbaar via telefoonnummer: 0800 022 26 26 of het contactformulier op de website https://www.nutriciavoorjou.nl/

Aldus opgemaakt op 3 mei 2022, te Zoetermeer.