Voorwaarden Tikkie cashback - Nutricia klachtenvergoeding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op klachtenvergoeding middels cashback (hierna: ‘Tikkie Terug’) van Nutricia Nederland B.V. (hierna: Nutricia). Nutricia is gevestigd op Albert Einsteinlaan 20, 2719 EP, te Zoetermeer.

Nutricia behoudt zich het recht voor ten alle tijden, zonder opgaaf van reden de mogelijkheid voor een Tikkie Terug of de voorwaarden daarvan stop te zetten of te wijzigen. Een herziene versie van deze voorwaarden zal op de website van Nutricia worden geplaatst, voorzien van een datum. 

Degene die een Tikkie Terug ontvangen van Nutricia zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. Door gebruik te maken van je ontvangen Tikkie Terug, gaat diegene akkoord met deze voorwaarden.

De Token is inwisselbaar tot 3 maanden na het versturen van de Token via een e-mail vanuit Nutricia.

Nutricia behoudt zich het recht om de geldigheid van nog uit te geven de Tokens tussentijds aan te passen.

Nutricia behoudt als enige het recht om Tokens in te trekken/ongeldig te verklaren, indien er sprake is van misbruik. Consumenten hebben dan geen recht op restitutie.

Nutricia  heeft de enige en exclusieve discretie om te bepalen of een consument in aanmerking komt voor de Tikkie Terug die Nutricia  aanbiedt.

Nutricia  heeft als enige het recht te bepalen de hoogte van het bedrag dat gekoppeld is aan de Tikkie Terug en deze tussentijds voor niet uit gegeven Tokens aan te passen. 

Tikkie Terug is niet mogelijk voor personen zonder geldige woon-of verblijfplaats in Nederland en een Nederlands bankrekening nummer. 

Nutricia  behoudt zich het recht om een consument uit te sluiten van de vergoeding in het geval van (technische) manipulatie of ander misbruik.

Het ‘Tikkie Terug’ van een unieke token kan eenmalig worden geïncasseerd. De uitbetaling van het ‘Tikkie Terug’ kan alleen via de Tikkie applicatie van ABN AMRO worden voldaan.

Nutricia  verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de respectieve toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze gegevens worden niet gedeeld met Tikkie. Details zijn eveneens terug te lezen in het privacy statement van Nutricia. 

  • een door Nutricia een compensatie toegewezen te krijgen middels een Token.
  • geregistreerd te zijn binnen de Tikkie app met geverifieerd telefoon en rekeningnummer.
  • Niet geblokkeerd te zijn door Tikkie en
  • de Tikkie app te hebben geïnstalleerd op een toestel met een actueel besturingssysteem van iOS of Android

Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot Tikkie Terug, kunt u een email sturen naar Nutricia Kindervoeding Service. Op Tikkie Terug en deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter in den Haag worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt te Zoetermeer, 28 januari 2022.