Nutricia voor jou
Praktisch

Partnerverlof: welkom vrije dagen

Na een bevalling kun je een paar vrije dagen wel gebruiken. Jouw partner ligt nog veel in bed en de baby heeft verzorging nodig. Ook in de nacht. En jullie moeten wennen aan jullie kleine uk. Fijn dus dat je als partner recht hebt op dat extra vrij van je werk. Toch hoef je dat niet meteen op te nemen als jullie baby er is.

Wat is partnerverlof?

Partnerverlof, ook wel vaderschapsverlof, geboorteverlof of kraamverlof genoemd, zijn de vrije dagen die je als partner krijgt buiten je normale vakantiedagen. Eigenlijk is vaderschapsverlof geen juiste benaming. Want als 2 vrouwen samen een kind krijgen, heeft de vrouwelijke partner namelijk ook gewoon recht op dit verlof. Je werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. Wel fijn als je jouw werkgever vooraf of zo snel mogelijk na de geboorte laat weten wanneer je dit verlof opneemt. Je werkgever mag dit niet weigeren. Ben je je eigen baas dan bestaat er geen regeling voor partnerverlof. 


Hoe lang is partnerverlof?

Het is standaard eenmaal het aantal werkuren dat je per week werkt. Werk je 4 dagen van 9 uur = 36 werkuren per week, dan heb je recht op 36 uur partnerverlof. Je kunt deze uren naar eigen inzicht opnemen. Heb je bijvoorbeeld de eerste dagen na de geboorte veel kraamhulp in huis of hulp van vrienden, je (schoon)ouders of buren? Dan kun je best die vrije dagen doorschuiven naar een moment dat het voor jullie beter uitkomt. Ook kun je er voor kiezen om gedurende 2 weken halve dagen te werken en zo totaal de 36 werkuren verspreid op te nemen. Maar het is wel de bedoeling dat je die vrije uren opneemt binnen 4 weken na de geboorte van je kind.


Aanvullend geboorteverlof: langer vrij

Vanaf 1 juli 2020 mag je als partner in het eerste halfjaar na de geboorte van je baby ook nog 5 extra werkweken vrij nemen. Dit heet het aanvullend geboorteverlof. Dus werk je 36 uur per week dan mag je 5 x 36 uur vrij nemen. Je krijgt dan 70% van je loon uitbetaald door het UWV. Het is de bedoeling dat je eerst het gewone partnerverlof opneemt en dat je per week vrij neemt. Maar je hoeft de weken niet aaneengesloten op te nemen. Je kunt dit ook uitspreiden over een langere periode. Als het maar binnen het eerste half jaar na de geboorte van je baby valt. En je mag ook minder dan 5 weken opnemen. 


Heb ik recht op aanvullend geboorteverlof?

Iedereen die in loondienst werkt, heeft vanaf 1 juli 2020 recht op aanvullend geboorteverlof. Dit geldt dus voor geboortes vanaf 1 juli 2020. Is je kind eerder geboren dan geldt dit niet met terugwerkende kracht. Voor partners die als zelfstandige werken, bestaat zo’n regeling (nog) niet.


Mijn Nutricia

Meld je aan voor Mijn Nutricia

Volg alle ontwikkelingen van je kindje dankzij onze wekelijkse nieuwsbrief en lees informatie die afgestemd is op jouw situatie en voorkeur!

Vragen of advies over jezelf of je kindje? Wij zijn 24/7 bereikbaar!